Հետևեք բարության ջահին

Հետևեք բարության ջահին

Կերոն է մի հատիկ
Կանգնած խոհերիս կառամատույցում,
Ու իմ խոնջանքը դարձել է պարտատեր,
Զի անվերջ, անդադար,
Վճարում եմ կամքիս՝
Զինավարժության դասերի համար,
Ու ես այսօր դասալիք չեղա…
Եվ որպես ավանդ
Դարի նոր մարդուն թողնում եմ
Ազնվությո՛ւնս, խի՛ղճս, հավա՛տս:
Ես ուզում եմ, որ այսուհետև
Խենթեր կոչվեն մանուկները միայն,
Բայց ո՛չ հասուն մարդիկ,
Ու խնդրո առարկա չդարձնեն երբեք
Անձի պատիվը,
Որ վտանգված է հիմա՛, ամե՛ն ժամ,
Որ բարությունը դառնա բոլորիս
Սովորական վարքագիծը:

Կերոն է մի հատիկ աղոթքով շիկնում
Դարերի հատման կառամատույցում: