Ինձ փախցրեք

Ինձ փախցրեք

Որոշեցի հսկա շեփոր
Հնչեցնել բազմության մեջ…

Ոչ ոք, ոչ ոք չարձագանքեց…

Եվ միմիայն մթնշաղին
Հողմը շշնջաց տենդագին.
-Իզո՛ւր է, զո՛ւր է, որտե՞ղ ես.
Սաղարթները սրթսրթացին.
Երկինքը թանձր խոժոռվեց.
-Իզո՛ւր է, զո՛ւր է, որտե՞ղ ես:
-Այստե՛ղ եմ, – ճչացի, – ե՛ս եմ,
Օգնեցե՛ք, տարե՛ք ինձ այնտեղ,
Ուր խղճի ազնիվ մի պատառ կա,
Մի պատառ կարոտ կա, մի պատառ սեր,
Տարե՛ք ինձ, գժվում եմ, տարե՛ք,
Հեռու, աշխարհից անհաղորդ: